Apteekissa asiantuntija aikaa varaamatta

Asema-Apteekki panostaa ikäihmisten palvelemiseen ja lääkitysturvallisuuden parantamiseen. Apteekkari Leena Astala suosittelee lääkkeiden koneellista annosjakelua ja ajantasaista lääkekorttia.

Koneellinen annosjakelu lisää lääkitysturvallisuutta, tietää apteekkari Leena Astala.


Apteekki on asiakkaan apuna terveydenhuollon rajapinnalla, ja apteekkari Leena Astala tietää kuuntelemisen tärkeyden.

– Lääkärin vastaanotolla informaatiota voi tulla paljon, potilasta saattaa vähän jännittää ja osa ohjeista jäädä huomiotta.
Apteekin rauhoittava ilmapiiri rentouttaa usein asiakkaankin.

– Reseptejä tutkitaan rauhassa, kertaillaan lääkkeen annosteluun ja ottamiseen liittyviä ohjeita. Lisäksi varmistamme yhteensopivuudet esimerkiksi itsehoitolääkkeiden kanssa.

Ennen iso osa farmaseutin työstä meni paperireseptien naputtaminen apteekin järjestelmään. Nykyisen e-reseptit tulevat sähköisessä muodossa lääkäriltä suoraan järjestelmään.

– Tämä on vapauttanut henkilökuntaamme palvelemaan asiakasta entistä tehokkaammin.

Ennen iso osa farmaseutin työstä meni paperireseptien naputtamiseen apteekin järjestelmään. E-reseptit ovat vapauttaneet henkilökunnan palvelemaan asiakasta entistä tehokkaammin.


Yksi apteekin tärkeistä tehtävistä on tiedonvälitys.

– Itsehoitolääkkeetkin ovat lääkkeitä. Ne vaikuttavat ihmisen elimistössä voimakkaasti, ja siksi käyttöohjeiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi tulehduskipulääkkeet liikaa annosteltuna tai yhdessä reseptilääkkeiden kanssa voivat altistaa vakavalle mahaverenvuodolle.

Astala toivoo ihmisten suhtautuvan itsehoitolääkkeisiinkin määrätyllä kunnioituksella.

– Ei niitä voi napsia miten sattuu.

Lääkkeiden mahdollisista sivuvaikutuksista keskusteleminen apteekissa estää turhaa huolestumista.

– Joihinkin lääkkeisiin liittyy sivuvaikutuksia, kuten suun kuivumista tai ummetusta. Nämä voidaan ehkäistä etukäteen eikä potilaan tarvitse turhaan kärsiä.
 

Lääketeknikko-oppilaan harjoittelujakso Asema-Apteekissa on Anna Lehesvuoren mieleen. Tarkkuus ja palvelualttius ovat tärkeitä avuja apteekkialalla.


Ikäihmisillä saattaa olla laaja kirjo lääkkeitä, osaa on kokeiltu aikansa, vaihdettu toiseen tai jätetty kokonaan pois. Aina asiakas itsekään – saati omaiset – ei tiedä, mitä kaikkia lääkkeitä on käytössä. Tähän ongelmaan Astalalla on kätevä ratkaisu. Henkilökohtainen lääkekortti.

– On viisasta tehdä yhteenveto kaikista lääkkeistä, niiden annostelusta ja muusta käyttöön liittyvästä informaatiosta. Lääkekortin luominen onnistuu kätevästi apteekissa.
 

Apteekin ammattilaiset ovat asiakasta varten, ja kiireaikoinakin pyritään tarjoamaan parasta mahdollista palvelua.


Lääkkeiden koneellinen annosjakelu estää unohduksia ja inhimillisiä erehdyksiä annostelussa.

Asiakkaan lääkitys jaetaan tarkasti valvotuissa oloissa kerta-annospussinauhaksi, joka pakataan koteloon. Ottoajankohdan mukaan annostellut, selkeästi merkityt tabletit ovat helposti otettavissa.

– Annostelijan käyttäjiltä on tullut paljon positiivista palautetta. Nyt myös Porin kaupunki on ottamassa annosjakelun käyttöön omissa palvelutaloissaan.

Annostelijaan mahtuvat kahden viikon lääkkeet, ja uusiminen tapahtuu kätevästi apteekissa.
 

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on käsin täytettävää dosettia turvallisempi vaihtoehto.


Asema-Apteekki täyttää tänä vuonna 60 vuotta.

Apteekin aukioloajat on suunniteltu palvelemaan asiakkaita mahdollisimman kattavasti. Samassa talossa toimivan Porin Lääkäritalon toiveita on myös kuultu. Apteekki on auki myös Lääkäritalon viikonloppupäivystysaikoina.